Finn Nørbygaard er i løbet af få år blevet en af de mest populære foredragsholdere i Danmark. Ved at kombinere personlige fortællinger med sin stærke faglighed indenfor terapi, har han sammensat et foredrag, der vækker såvel smil som eftertanke hos sit publikum.

Rejs dig og kom igen, stærkere !

I foredraget ”Rejs dig og kom igen, stærkere!” har Finn Nørbygaard fokus på de store ressourcer vi alle har til rådighed i personlige krisesituationer. Igennem foredraget giver han publikum en bred indsigt i, hvordan disse ressourcer kan findes frem og gøre krisen til en katalysator for fornyet livsenergi.

Foredraget er ikke rettet mod et bestemt publikum, men først og fremmest et livsbekræftende indlæg, egnet til enhver tilhører, som er optaget af en lykkelig og meningsfyldt tilværelse.

Finn Nørbygaard deler åbent og ærligt sine livserfaringer med tilhørerne. Han fortæller bl.a. om, hvordan hans terapeutiske uddannelse satte gang i en større indre ”oprydning”. Denne process gjorde ham bl.a. fri af det mareridt Stein Baggers svindel og IT Factory kollaps, førte med sig.

Historier som denne bliver således ikke blot fortalt, men også sat i et bredere perspektiv, så det opleves relevant for den enkelte tilhører.

Finn Nørbygaard er ligeledes meget optaget af erhvervsforhold, og mener, at der kan drages mange paralleller imellem forretningsværktøjer og de værktøjer, vi alle har brug for som individer. Under foredraget fortæller han bl.a., hvordan et personligt “turn-around” bør håndteres med mange af de samme strategier som en virksomhed bruger, når et underskud skal vendes til et overskud.

Foredraget ”Rejs dig og kom igen, stærkere!” er fortalt med humor og stor selvironi. Finn Nørbygaard går løbende i dialog med publikum og skaber således en udpræget dynamisk foredragsoplevelse, der efterlader publikum både eftertænksomt og underholdt.

Humor

I dette foredrag tager Finn Nørbygaard os på en rundrejse i humorens mangfoldighed. Humor har et forunderligt væsen. Den kan være venlig, spids, provokerende, pjattet eller bare ligegyldig. 

Man kan sammenligne humor med olien på en bil. Bilen kan godt køre med lav oliestand, men hvis den er helt tom, brænder motoren sammen. Humoren er en overlevelsesmekanisme som vi alle sammen har brug for også selvom vi har sat den på lavt blus. 

Finn Nørbygaard fortæller også om sit personlige arbejde med humor. Han giver en række eksempler på hvordan hans fascination af de forskellige humorformer har ændret sig over årene. 

Et afsnit handler om humor i reklamer. Da Finn Nørbygaard selv har medvirket i Tv-reklamer for Tuborg Squash gives en række eksempler på, hvordan humor fungerer i reklamer. 

Humorens mål er oftest latter. I foredragets sidste del, kommer Finn Nørbygaard ind på nogle af de livgivende processer i kroppen som latteren udløser.

Inspiration og kreativitet

"Inspiration er kreativitetens moder".

Ud fra egne erfaringen efter 25 år i "inspirationens tjeneste" fortælles om inspiration som med-og modspiller. Om at skabe i inspirationens rus som opleves som den optimale lykketilstand hvad enten man er barn i en sandkasse  eller en maler foran sit lærred.

Men inspiration kan også blive et drug. Hudløs ærligt fortæller Finn Nørbygaard om den rastløshed, der kan blive følgen af "manglen på rusen". Dette suppleres med en mængde eksempler fra litteraturen.

Inspiration er nært forbundet med kreativitet. Hvis forholdet mellem inspiration og kreativitet er som et sundt, respektfuldt søster og bror forhold, er der store muligheder for et godt liv. Er det derimod som et fjernt kusine/fætter forhold, og disse fætter/kusine sammenkomster er blevet sjældnere og sjældnere, kan livet føles blodfattigt. 

Engle og dæmoner

Himlen har sine engle - helvede sine dæmoner. På samme måde er det med  menneskesindet som er sat sammen af både gode og onde kræfter. Nogle mennesker lever deres liv uden nævneværdig at mærke nogle af delene, mens andre tumler med dæmonernes besættelse uden oplevelse af englehjælp hele livet igennem. 

Nogen går til grunde, andre skaber stor kunst.

Dæmonerne kan optræde i mange forskellige forklædninger. Finn Nørbygaard  fortæller bl.a. om, hvordan hans materielle rigdom på forunderlig vis pustede til hans dæmoniske skyggesider. Med en lang række eksempler - både fra Finn Nørbygaards eget og andre kendte danskeres liv - fortælles om dæmonernes rasen. Kun ved at lukke dem ud af skabet og se dem i øjnene, kan de blive en integreret og inspirerende del af livet.

Samarbejde og kommunikation

Naturligvis handler samarbejde om den enkeltes evne til at udvise fleksibilitet og om at være omstillingsparat, men Finn Nørbygaard betragter "samarbejde" fra en helt anden synsvinkel, hvilket netop er ved at sætte fokus på det vigtigste samarbejde i menneskelivet: samarbejdet mellem hoved og krop.

Dette samarbejde har specielt det moderne, vesterlandske menneske vanskeligt ved. Og det er Finn Nørbygaards påstand, at en ubalance på dette område kan skabe stor ravage på de indre linjer. Han ved hvad han snakker om. I afgørende perioder i sit liv har Finn Nørbygaard måtte erkende at misligholdelse af kontakten mellem hoved og krop har udløst et psykisk knockout. 

Hvor mennesker mødes kommunikerer vi. Bevidst eller ubevidst. For at få en oplevelse af at leve et meningsfuldt liv er det vigtigt at vi kommunikerer  på en  måde som virker rigtig for os. Og al forskning viser hvor afgørende det er at vi bruger vores evne til at udtrykke os. 

I et afsluttende afsnit bringer Finn Nørbygaard et eksempel fra det private erhvervsliv hvor et firma, i en periode hvor firmaets renomme var under pres, valgte en  uhensigtsmæssig kommunikationsstrategi.

Book Finn Nørbygaard til jeres næste arrangement!

Du er altid meget velkommen til at kontakte Bookinghuset telefonisk for priser, yderlig information, ledighed, booking m.v. på 75 91 00 86

Alternativt, kan vores bookingformular ligeledes udfyldes - alt sammen ganske uforpligtende.

Vi vil derefter vende tilbage med information om pris samt hvorvidt Finn Nørbygaard kan bookes på datoen.   

+45 75 91 00 86